Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
22. 12. 2022. NABAVA MATERIJALA ZA REKONSTURKCIJU, KONSOLIDACIJU I ZAVRŠNU OBRADU ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELARNOSTI 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 2-1-rm-22.pdf
22. 12. 2022. NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 12-1-rm-22.pdf
22. 12. 2022. NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 13-1-zt-22.pdf
12. 12. 2022. USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA NA LOKACIJI HRZ-A U ZAGREBU, ZMAJEVAC 8 22. 12. 2022. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 1-zt-22.pdf
01. 12. 2022. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA 08. 12. 2022. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU - PRODAJA VOZILA.pdf
01. 12. 2022. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU KUHINJE 08. 12. 2022. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU- PRODAJA KUHINJE.pdf
04. 11. 2022. USLUGA REDOVNOG SERVISA OVLAŽIVAČA ZRAKA NA LOKACIJAMA HRZ-A 11. 11. 2022. do 11:00h Odluka o odabirru. 3-zt-22.pdf
24. 02. 2022. NABAVA ODRŽAVANJA (SERVIS) KLIMA UREĐAJA U OBJEKTIMA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 04. 03. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru-zapisnik.pdf
03. 02. 2022. Nabava tonera i tinti 16. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Nabava slikarskih kistova 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Nabava boja i pigmenata 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Medicinski materijal i pribor za potrebe restauratoske djelatnost 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Materijal za rekonstruiranje konsolidaciju te materija za završnu obradu za potrebe restauratorske djelatnosti 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
24. 01. 2022. Nabava uredskog materijala i pribora 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Sredstva za čišćenje umjetnina za potrebe Hrvatskog restauratorskog zavoda 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava zlatnih listića i zlata u prahu 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Potrepštine za umjetnost 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava kemikalija 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava mase za modeliranje 31. 01. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava sredstava za lijepljenje 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava papira i ostalih potrepština 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
24. 01. 2022. Nabava tkanina 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava folija i vrećica od plastičnih masa 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava alkohola i acetona 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava kartona i kutija za pohranu umjetnina 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
21. 01. 2022. Nabava sanitarnog potrošnog materijala i pribora 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 12. 2021. Usluga povezivanja sustava tehničke i protuprovalne zaštite na CDS 21. 12. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 12. 2021. Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja 27. 12. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
14. 10. 2021. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA ŠKODA 05. 11. 2021. do 11:00h 3_Odluka o odabiru.pdf
14. 10. 2021. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA RENAULT 05. 11. 2021. do 11:00h 3_Odluka o odabiru.pdf
14. 10. 2021. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA GLODALICA 05. 11. 2021. do 11:00h 3_Odluka o odabiru.pdf
14. 10. 2021. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA TOKARILICA 05. 11. 2021. do 11:00h 3_Odluka o odabiru.pdf
21. 07. 2021. Građevinsko-obrtnički radovi na lokaciji poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda – Cvijete Zuzorić 43 u Zagrebu 04. 08. 2021. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
19. 07. 2021. Nabava ovlaživača i odvlaživača 28. 07. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
15. 07. 2021. Dobava i montaža rasvjetnih tijela 23. 07. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
23. 04. 2021. USLUGE ISPISA, KOPIRANJA I SKENIRANJA 28. 04. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.docx.pdf
13. 04. 2021. Nabava održavanja (servis) klima uređaja u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 21. 04. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru, poništenju.pdf
16. 03. 2021. Potrepštine za umjetnost za potrebe restauratorske djelatnosti 02. 04. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
03. 03. 2021. Nabava uredskog materijala i pribora 11. 03. 2021. do 11:00h HRZ_Odluka o odabiru.pdf
25. 02. 2021. Usluge povezivanja i održavanja sustava tehničke i protuprovalne zaštite na centralni dojavni sustav 05. 03. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 02. 2021. Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja 04. 03. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
23. 02. 2021. Nabava tonera i tinti 08. 03. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. Materijali za rekonstruiranje i konsolidaciju površina te završnu obradu za potrebe restauratorske djelatnosti 01. 03. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. Potrepštine za umjetnost za potrebe restauratorske djelatnosti 01. 03. 2021. do 12:00h Odluka o poništenju.pdf
19. 02. 2021. NABAVA KARTONA I KUTIJA ZA POHRANU UMJETNINA 25. 02. 2021. do 11:00h HRZ_Odluka o poništenju.pdf
19. 02. 2021. Nabava kemikalija za potrebe restauratorske djelatnosti 26. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. NABAVA ALKOHOLA I ACETONA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 25. 02. 2021. do 11:00h HRZ_Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. Nabava sredstava za lijepljenje za potrebe restauratorske djelatnosti 25. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. Nabava masa za modeliranje za potrebe restauratorske djelatnosti 25. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. Nabava tkanina za potrebe restauratorske djelatnosti 25. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf

Stranice