Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
25. 09. 2020. Nabava novog motornog vozila N1 kategorije za potrebe djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda 06. 10. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
05. 06. 2020. Nabava tonera i tinti 15. 06. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 05. 2020. NABAVA ODRŽAVANJA (SERVIS) KLIMA UREĐAJA U OBJEKTIMA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 01. 06. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 05. 2020. Nabava i isporuka auto guma 15. 05. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 03. 2020. Nabava boja i pigmenata za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 20. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 03. 2020. Nabava slikarskih kistova za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 20. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
26. 02. 2020. Nabava i isporuka zlatnih listića i zlata u prahu za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u 2020. godini. 06. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 02. 2020. Obvezno i kasko osiguranje vozila i plovila u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i vozila u leasingu, vozača i putnika 03. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2020. Medicinksi materijal i pribor za potrebe restauratorske djelatnosti 28. 02. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2020. Papir i potrepštine za umjetnost 28. 02. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2020. Materijal za rekonsturiranje, konsolidaciju i sredstava za završnu obradu površina za potrebe restauratorske djelatnosti 28. 02. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
12. 11. 2019. Nabava usluge tiska publikacije za potrebe izrade zbornika (Claustra+) 18. 11. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
30. 10. 2019. Nabava ovlaživača i odvlaživača 11. 11. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
01. 10. 2019. Nabava izvođenja građevinsko obrtničkih radova ugradnje aluminijske stijene u velikom ateljeu na lokaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Zmajevac 8 15. 10. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 09. 2019. Nabava medija za pohranu podataka – vanjskih memorijskih jedinica (ponovljeni postupak) 20. 09. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
30. 08. 2019. Nabava medija za pohranu podataka – vanjskih memorijskih jedinica 06. 09. 2019. do 11:00h Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave.pdf
28. 08. 2019. Nabava totalne stanice i GPS prijemnika 05. 09. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 07. 2019. Nabava usluge izrade mobilne aplikacije za prezentiranje sadržaja o oltaru Poklonstva triju Kraljeva iz crkve sv. Jeronima u Slanom 30. 07. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 06. 2019. Građevinsko-obrtnički radovi na izvedbi pokrova i oplate na središnjoj kuli Garić-grad u Podgariću 01. 07. 2019. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU.pdf
13. 06. 2019. Izvedba radova elektro instalacija u poslovnom prostoru Hrvatskog restauratorskog zavoda u Juršićima, Vadnjan - Juršići 7 01. 07. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 04. 2019. Zamjena dotrajale i postavljanje nove stolarije na lokaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda na adresi u Juršićima 30. 04. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
03. 04. 2019. Zlatni listići i zlato u prahu za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 11. 04. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
02. 04. 2019. Nabava i isporuka auto guma u 2019.g. 10. 04. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 01. 2019. Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila i plovila u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i vozila u leasingu, vozača i putnika 29. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
11. 01. 2019. Materijali za rekonstruiranje, konsolidaciju i završnu obradu površina; Grupa 1: materijali za rekonstruiranje i konsolidaciju površina; Grupa 2: materijali za završnu obradu površina 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava kemikalija za potrebe restauratorske djelatnosti 24. 01. 2019. do 11:00h Odluka oodabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava folija i vrećica od plastičnih masa za potrebe restauratorske djelatnosti 21. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava kartona i kutija za pohranu umjetnina 21. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava laboratorijskog pribora za potrebe restauratorske djelatnosti 23. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
09. 01. 2019. Nabava uredskog materijala i pribora 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
09. 01. 2019. Nabava sanitarnog potrošnog materijala i pribora 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka oodabiru.pdf
09. 01. 2019. Nabava sredstava za čišćenje umjetnina za potrebe restauratorske djelatnosti 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Mase za modeliranje za potrebe restauratorske djelatnosti 18. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Potrepštine za umjetnost za potrebe restauratorske djelatnosti 18. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Specijalni benzini za potrebe restauratorske djelatnosti 15. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Tkanine za potrebe restauratorske djelatnosti 17. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Sredstva za lijepljenje za potrebe restauratorske djelatnosti 17. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 12. 2018. Usluge održavanja licenci AUTODESK 12. 12. 2018. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 08. 2018. Medicinski materijal i pribor za potrebe restauratorske djelatnosti 24. 08. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 07. 2018. Dobava i skladištenje ariševe šindre za izvedbu pokrova i oplate na središnjoj kuli Garić grada u Podgariću 03. 08. 2018. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
04. 07. 2018. IZRADA INTERAKTIVNE 3D PREZENTACIJE OLTARA POKLONSTVA TRIJU KRALJEVA IZ FRANJEVAČKE CRKVE U SLANOM 17. 07. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 06. 2018. Građevinsko-obrtnički radovi naizvedbi pokrova i oplate na središnjoj kuli Garić-grada u Podgariću 21. 06. 2018. do 11:00h Odluka o ponistenju.pdf
24. 05. 2018. Nabava alkohola i acetona za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 30. 05. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
23. 05. 2018. Nabava i isporuka fotografskih aparata 06. 06. 2018. do 11:00h Odluka odabiru.pdf
25. 04. 2018. Nabava i isporuka auto guma u 2018. godini 04. 05. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
20. 04. 2018. Obnova pročelja kapele sv. Petra u Novom Mjestu 04. 05. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 04. 2018. Održavanje (servis) klima uređaja u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 24. 04. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
11. 04. 2018. Izvođenje građevinsko obrtničkih radova uređenja objekta na adresi u Zagrebu, Nike Grškovića 23 23. 04. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
05. 04. 2018. Usluge podvodnog fotografiranja arheološkog lokaliteta 13. 04. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
14. 03. 2018. Nabava slikarskih kistova za potrebe restauratorske djelatnosti 27. 03. 2018. do 11:00h Odluka i Ispravak Odluke o odabiru.pdf

Stranice