Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
19. 02. 2021. Nabava tkanina za potrebe restauratorske djelatnosti 25. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
19. 02. 2021. Zlato i zlatni listići u prahu za potrebe restauratorske djelatnosti 02. 03. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2021. Sredstva za čišćenje umjetnina za potrebe restauratorske djelatnosti 26. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
11. 02. 2021. NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA 19. 02. 2021. do 11:00h HRZ_Odluka o poništenju.pdf
11. 02. 2021. Nabava sanitarnog potrošnog materijala i pribora 19. 02. 2021. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
23. 11. 2020. Nabava računala i računalne opreme za potrebe djelatnosti Hrvtskog restauratorskog zavoda 01. 12. 2020. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
23. 11. 2020. Građevinski radovi uređenja parkirališne površine 01. 12. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 09. 2020. Nabava novog motornog vozila N1 kategorije za potrebe djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda 06. 10. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
05. 06. 2020. Nabava tonera i tinti 15. 06. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 05. 2020. NABAVA ODRŽAVANJA (SERVIS) KLIMA UREĐAJA U OBJEKTIMA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 01. 06. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 05. 2020. Nabava i isporuka auto guma 15. 05. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 03. 2020. Nabava boja i pigmenata za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 20. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 03. 2020. Nabava slikarskih kistova za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 20. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
26. 02. 2020. Nabava i isporuka zlatnih listića i zlata u prahu za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u 2020. godini. 06. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 02. 2020. Obvezno i kasko osiguranje vozila i plovila u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i vozila u leasingu, vozača i putnika 03. 03. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2020. Medicinksi materijal i pribor za potrebe restauratorske djelatnosti 28. 02. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2020. Materijal za rekonsturiranje, konsolidaciju i sredstava za završnu obradu površina za potrebe restauratorske djelatnosti 28. 02. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 02. 2020. Papir i potrepštine za umjetnost 28. 02. 2020. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
12. 11. 2019. Nabava usluge tiska publikacije za potrebe izrade zbornika (Claustra+) 18. 11. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
30. 10. 2019. Nabava ovlaživača i odvlaživača 11. 11. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
01. 10. 2019. Nabava izvođenja građevinsko obrtničkih radova ugradnje aluminijske stijene u velikom ateljeu na lokaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Zmajevac 8 15. 10. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 09. 2019. Nabava medija za pohranu podataka – vanjskih memorijskih jedinica (ponovljeni postupak) 20. 09. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
30. 08. 2019. Nabava medija za pohranu podataka – vanjskih memorijskih jedinica 06. 09. 2019. do 11:00h Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave.pdf
28. 08. 2019. Nabava totalne stanice i GPS prijemnika 05. 09. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 07. 2019. Nabava usluge izrade mobilne aplikacije za prezentiranje sadržaja o oltaru Poklonstva triju Kraljeva iz crkve sv. Jeronima u Slanom 30. 07. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 06. 2019. Građevinsko-obrtnički radovi na izvedbi pokrova i oplate na središnjoj kuli Garić-grad u Podgariću 01. 07. 2019. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU.pdf
13. 06. 2019. Izvedba radova elektro instalacija u poslovnom prostoru Hrvatskog restauratorskog zavoda u Juršićima, Vadnjan - Juršići 7 01. 07. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 04. 2019. Zamjena dotrajale i postavljanje nove stolarije na lokaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda na adresi u Juršićima 30. 04. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
03. 04. 2019. Zlatni listići i zlato u prahu za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 11. 04. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
02. 04. 2019. Nabava i isporuka auto guma u 2019.g. 10. 04. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
18. 01. 2019. Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila i plovila u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i vozila u leasingu, vozača i putnika 29. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
11. 01. 2019. Materijali za rekonstruiranje, konsolidaciju i završnu obradu površina; Grupa 1: materijali za rekonstruiranje i konsolidaciju površina; Grupa 2: materijali za završnu obradu površina 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava kemikalija za potrebe restauratorske djelatnosti 24. 01. 2019. do 11:00h Odluka oodabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava kartona i kutija za pohranu umjetnina 21. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava folija i vrećica od plastičnih masa za potrebe restauratorske djelatnosti 21. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 01. 2019. Nabava laboratorijskog pribora za potrebe restauratorske djelatnosti 23. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
09. 01. 2019. Nabava uredskog materijala i pribora 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
09. 01. 2019. Nabava sanitarnog potrošnog materijala i pribora 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka oodabiru.pdf
09. 01. 2019. Nabava sredstava za čišćenje umjetnina za potrebe restauratorske djelatnosti 22. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Mase za modeliranje za potrebe restauratorske djelatnosti 18. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Potrepštine za umjetnost za potrebe restauratorske djelatnosti 18. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Specijalni benzini za potrebe restauratorske djelatnosti 15. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Tkanine za potrebe restauratorske djelatnosti 17. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
08. 01. 2019. Sredstva za lijepljenje za potrebe restauratorske djelatnosti 17. 01. 2019. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 12. 2018. Usluge održavanja licenci AUTODESK 12. 12. 2018. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf
10. 08. 2018. Medicinski materijal i pribor za potrebe restauratorske djelatnosti 24. 08. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 07. 2018. Dobava i skladištenje ariševe šindre za izvedbu pokrova i oplate na središnjoj kuli Garić grada u Podgariću 03. 08. 2018. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
04. 07. 2018. IZRADA INTERAKTIVNE 3D PREZENTACIJE OLTARA POKLONSTVA TRIJU KRALJEVA IZ FRANJEVAČKE CRKVE U SLANOM 17. 07. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
06. 06. 2018. Građevinsko-obrtnički radovi naizvedbi pokrova i oplate na središnjoj kuli Garić-grada u Podgariću 21. 06. 2018. do 11:00h Odluka o ponistenju.pdf
24. 05. 2018. Nabava alkohola i acetona za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 30. 05. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf

Stranice