Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
12. 10. 2015. Sanacija zidnog plašta na arheološkom lokalitetu gradina Kozjak, stari grad Krčingrad, Plitvička jezera 20. 10. 2015. do 09:00h Odluka o poništenju 65-915BN.pdf
12. 10. 2015. Izvođenje radova obnove kamenih blokova zidnog plašta kule unutar arhitektonskog sklopa crkve svetog Nikole, Velih vrata i kule u Barbanu 23. 10. 2015. do 09:00h Odluka o odabiru 66-15BN.pdf
12. 10. 2015. Izvođenje radova na izmjeni krova skele i mosnica, kelsanju klupčica prozora i ugradnji kamenih klesanaca na kompleksu ruševine cistercitske opatije u Topuskom 19. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 67-15BN.pdf
12. 10. 2015. Nabava i isporuka objektiva za potrebe vlastite djelatnosti 19. 10. 2015. do 13:00h Odluka o odabiru 61-15BN.pdf
07. 10. 2015. Izrada projekta strojarskih instalacija i elektroinstalacija za idejni, glavni i izvedbeni projekt obnove dvorca Opeka u Marčanu 19. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 62-15BN.pdf
05. 10. 2015. nabava i isporuka prijenosnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 16. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 60-15BN.pdf
29. 09. 2015. nabava i isporuka aluminijskog podokvira za pripremu dublirnog platna 06. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 58-15BN.pdf
29. 09. 2015. nabava i isporuka panela u obliku saća 06. 10. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 59-15BN.pdf
24. 09. 2015. Zdravstvene usluge - sistematski pregledi djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda 06. 10. 2015. do 11:00h Odluka o poništenju 57-15BN.pdf
21. 09. 2015. Pripremni radovi u unutrašnjosti, pretres krovišta i sanacija zabata pokrova na zgradi nekadašnje franjevačke ljekarne unutar franjevačkog samostana u Varaždinu 05. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru EV 56-15 BN.pdf
16. 09. 2015. Ručni iskopi prilikom arheoloških istraživanja na srednjovjekovnoj kuli Turnina 24. 09. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 55-15BN.pdf
03. 09. 2015. nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 11. 09. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 52-15BN.pdf
02. 09. 2015. Nabava i isporuka fotoopreme -DSRL tijela fotoaparata 08. 09. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 51-15BN.pdf
23. 07. 2015. Radovi na zaštiti površine odrona sjeverne padine kapele sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom 31. 07. 2015. do 11:00h Odluka o poništenju 48-15BNpdf.pdf
13. 07. 2015. IZRADA WEB SUSTAVA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 22. 07. 2015. do 11:00h odluka o ponistenju 46-15.pdf
13. 07. 2015. NABAVA I ISPORUKA STOLACA ZA OPREMU RADNOG PROSTORA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA U 2015. GODINI 21. 07. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 47-15 BN.pdf
01. 06. 2015. Nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 15. 06. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 40-15BN.pdf
28. 05. 2015. Izvođenje radova na zamjeni stolarije na dijelu arheološke radionice u Juršićima, Juršići 7 09. 06. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 39-15BN.pdf
14. 05. 2015. Radovi sanacije terase, unutrašnjosti i pročelja orsana na ljetnikovcu Stay, Mokošica, Batahovina bb, Dubrovnik 28. 05. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 38-15BNpdf.pdf
13. 05. 2015. nabava i isporuka auto guma u 2015. godini 22. 05. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 37-15BN.pdf
29. 04. 2015. Nabava i isporuka silikona za kalupe za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 11. 05. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 34-15BN.pdf
28. 04. 2015. Godišnje održavanje (servis) klima uređaja u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 07. 05. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 33-15BN.pdf
08. 04. 2015. Izvođenje radova na zamjeni stolarije na dijelu arheološke radionice u Juršićima, Juršići 7 20. 04. 2015. do 11:00h Odluka o poništenju 32-15BNpdf.pdf
07. 04. 2015. Nabava i isporuka osobnih zaštitnih sredstava u 2015. godini za potrebe radnika u Odjelu za podvodnu arheologiju 15. 04. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 31-15BN.pdf
25. 03. 2015. godišnja licenca za sophos antivirusnu zaštitu 01. 04. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 29-15BN.pdf
11. 03. 2015. nabava osobnih zaštitnih sredstava prema planu nabave u 2015. godini 30. 03. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 28-15BNpdf.pdf
19. 02. 2015. nabava zlatnih listića i zlata u prahu za potrebe djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda 03. 03. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 25-15BN.pdf
19. 02. 2015. servisno održavanje ovlaživača zraka u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 02. 03. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 26-15BN.pdf
09. 02. 2015. nabava i isporuka skele na kotačima za potrebe vlastite djelatnosti 16. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 24-15BN.pdf
03. 02. 2015. Sredstva za ljepljenje i podljepljivanje za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 11. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 19-15BNpdf.pdf
03. 02. 2015. Sredstva za čišćenje umjetnina za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 13. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 20-15BNpdf.pdf
03. 02. 2015. Destilirana voda za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 10. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 21-15BN.pdf
03. 02. 2015. Alkoholi i aceton za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 13. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 22-15BN.pdf
03. 02. 2015. Specijalni benzini za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 12. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 23-15BN.pdf
30. 01. 2015. Sredstva za završnu obradu za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 12. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 15-15BN.pdf
30. 01. 2015. Papir i ostale potrepštine za restauriranje papira u 2015. godini 10. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 16-15BN.pdf
30. 01. 2015. Tkanine za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 09. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 17-15BN.pdf
30. 01. 2015. Kartoni i kutije za pohranu umjetnina u 2015. godini 10. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 18-15BN.pdf
29. 01. 2015. nadogradnja sustava za elektroničku poštu za 12 mjeseci 03. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 8-15BN.pdf
29. 01. 2015. Kemikalije za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 10. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 9-15BN.pdf
29. 01. 2015. Laboratorijski pribor za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 10. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 10-154BNpdf.pdf
29. 01. 2015. Potrepštine za umjetnost za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 09. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 11-15BN.pdf
29. 01. 2015. Pribor i potrošni medicinski materijal za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 11. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru12-15BN.pdf
29. 01. 2015. mase za modeliranje za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 09. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 13-15BN.pdf
29. 01. 2015. Folije i vrećice od plastičnih masa za potrebe vlastite djelatnosti u 2015. godini 09. 02. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 14-15BN.pdf
28. 01. 2015. Slikarski kistovi za potrebe vlastite djelatnosti 06. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 6-15BN.pdf
28. 01. 2015. Boje i pigmenti za umjetničko slikarstvo za potrebe vlastite djelatnosti 06. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 7-15BN.pdf
21. 01. 2015. usluga servisiranja sustava vatrodojave, protupeovale i videonadzora na lokacijama Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2015. godini 29. 01. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 3-15BN.pdf
13. 01. 2015. Osiguranje osobnih i teretnih vozila i brodica na motorni pogon u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda, s osiguranjem vozača i putnika vozila odnosno voditelja i putnika brodice 22. 01. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 1-15BN.pdf
24. 12. 2014. sanacija drenaže uz sjeverno pročelje crkve sv. Marije na Škrlinah u Beramu 09. 01. 2015. do 10:00h Odluka o poništenju 114-14 BN.pdf

Stranice