Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
23. 05. 2018. Nabava i isporuka fotografskih aparata 06. 06. 2018. do 11:00h Odluka odabiru.pdf
25. 04. 2018. Nabava i isporuka auto guma u 2018. godini 04. 05. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
20. 04. 2018. Obnova pročelja kapele sv. Petra u Novom Mjestu 04. 05. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
13. 04. 2018. Održavanje (servis) klima uređaja u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 24. 04. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
11. 04. 2018. Izvođenje građevinsko obrtničkih radova uređenja objekta na adresi u Zagrebu, Nike Grškovića 23 23. 04. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
05. 04. 2018. Usluge podvodnog fotografiranja arheološkog lokaliteta 13. 04. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
14. 03. 2018. Nabava slikarskih kistova za potrebe restauratorske djelatnosti 27. 03. 2018. do 11:00h Odluka i Ispravak Odluke o odabiru.pdf
14. 03. 2018. Nabava boja i pigmenata za umjetničko slikarstvo za potrebe restauratorske djelatnosti 27. 03. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
02. 03. 2018. Nabava destilirane vode za potrebe resturatorske djelatnosti 09. 03. 2018. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
02. 03. 2018. Nabava papira i ostalih potrepština za restauriranje papira za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti 12. 03. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
23. 02. 2018. Zlatni listići i zlato u prahu za potrebe konzervatorsko restauratorske djelatnosti u 2018.godini 06. 03. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
30. 01. 2018. Obvezno i kasko osiguranje vozila i plovila u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i vozila u leasingu, vozača i putnika 09. 02. 2018. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
04. 01. 2018. ODRŽAVANJE LICENCI AUTOCAD 12. 01. 2018. do 14:00h Odluka o odabiru 3-JN-18.pdf
16. 11. 2017. Nabava i isporuka prijenosnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 23. 11. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 39-17BN.pdf
08. 11. 2017. Nabava zdravstvenih usluga -sistematski pregledi djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda 21. 11. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru i Odluka o poništenju 38-17BN.pdf
06. 10. 2017. NABAVA I POSTAVA (MONTAŽA) PROFESIONALNOG PARNOG OVLAŽIVAČA ZRAKA U POSLOVNOM PROSTORU HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA U ZAGREBU, ZMAJEVAC 8 13. 10. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 35-17BN.pdf
26. 09. 2017. Nabava i isporuka monitora za potrebe vlastite djelatnosti 04. 10. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 34-17BN.pdf
31. 08. 2017. Nabava i isporuka stolnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 07. 09. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 28-17BN.pdf
31. 08. 2017. Nabava i isporuka prijenosnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 07. 09. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 29-17BN.pdf
30. 08. 2017. Građevinski i obrtnički radovi te opremanje za uspostavu konzervatorsko-restauratorskog laboratorija u poslovnom prostoru Hrvatskog restauratorskog zavoda, Restauratorski odjel u Dubrovnik, ljetnikovac Stay, Batahovina bb 11. 09. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 27-17BN.pdf
17. 08. 2017. Izvođenje radova na obnovi kripte i unutrašnjosti zvonika franjevačke crkve sv. Trojstva u Slavonskom Brodu 29. 08. 2017. do 11:00h Odluka o poništenju 25-17BN.pdf
07. 08. 2017. Izrada konstrukcije krovišta na središnjoj kuli Garić grada u Podgariću 23. 08. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 22-17BN.pdf
24. 07. 2017. Izvođenje radova na sanaciji nosive konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu 11. 08. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 20-17BN.pdf
03. 07. 2017. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU DVA RASHODOVANA VOZILA 18. 07. 2017. do 11:00h Odluka o poništenju javnog nadmetanja.pdf
19. 06. 2017. NABAVA I POSTAVA ARHIVSKIH ORMARA I ODVLAŽIVAČA ZRAKA U POSLOVNOM PROSTORU HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA U ZAGREBU, NIKE GRŠKOVIĆA 23 29. 06. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 18-17BN.pdf
31. 05. 2017. Usluge održavanja vozila nabavljenih u 2017. godini putem operativnog leasinga 07. 06. 2017. do 11:00h Odluka o ponistenju.pdf
31. 05. 2017. Osiguranje osobnih i teretnih vozila Hrvatskog restauratorskog zavoda nabavljenih putem operativnog leasinga, s osiguranjem vozača u 2017. godini 08. 06. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru-osiguranje.pdf
15. 05. 2017. nabava i isporuka stolnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 23. 05. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 10-17BN.pdf
15. 05. 2017. nabava i isporuka polietilenglikola za potrebe djelatnosti 22. 05. 2017. do 11:00h odluka o odabiru 9-17BN.pdf
15. 05. 2017. nabava osobnog motornog vozila sa pet sjedala 26. 05. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 11-17BN.pdf
08. 05. 2017. Preuređenje sanitarnih čvorova u poslovnom prostoru Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Zmajevac 8 15. 05. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 8-17BN.pdf
02. 05. 2017. NABAVA ZLATNIH LISTIĆA I ZLATA U PRAHU ZA POTREBE DJELATNOSTI U 2017. GODINI 08. 05. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 6-17BN.pdf
28. 04. 2017. Izvedba elektro radova u poslovnim prostorima Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Radićeva 26 i Kožarska 5 10. 05. 2017. do 11:00h Odluka o poništenju 5-17BN.pdf
10. 04. 2017. Nabava i isporuka auto guma u 2017. godini 20. 04. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 4-17BN.pdf
06. 04. 2017. nabava parnog ovlaživača - pročistača zraka 12. 04. 2017. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
13. 01. 2017. Usluge godišnjeg održavanja programa AUTODESK AUTOCAD DS STANDARD, AUTOCAD NAD I AUTOCAD LT 20. 01. 2017. do 14:00h Odluka o odabiru 1-17BN.pdf
29. 12. 2016. Nabava osobne zaštitne opreme prema planu nabave u 2017. g. 16. 01. 2017. do 11:00h Odluka o odabiru 57-16BN.pdf
28. 12. 2016. OSIGURANJE OSOBNIH I TERETNIH VOZILA I BRODICA NA MOTORNI POGON U VLASNIŠTVU HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA, S OSIGURANJEM VOZAČA I PUTNIKA VOZILA ODNOSNO VODITELJA I PUTNIKA BRODICE ZA 2017. GODINU 12. 01. 2017. do 14:00h Odluka o odabiru 58-16BN.pdf
19. 12. 2016. NABAVA I ISPORUKA MULTIFUNKCIJSKIH UREDSKIH UREĐAJA I PISAČA ZA POTREBE VLASTITE DJELATNOSTI 29. 12. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru-56-16BN.pdf
14. 12. 2016. Čuvanje imovine i osoba izvan radnog vremena na objektu Hrvatskog restauratorskog zavoda na adresi Zmajevac 8, Zagreb, u 2017. godini 22. 12. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 55-16BN.pdf
29. 11. 2016. nabava RTG cijevi za industrijsku radiografiju s priborom 13. 12. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 54-16BN.pdf
15. 11. 2016. BI SUSTAV ZA IZVJEŠTAVANJE 25. 11. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 53-16BN.pdf
11. 11. 2016. OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA 30. 11. 2016. do 15:00h Odluka o odabiru.pdf
04. 11. 2016. nabava i isporuka prijenosnih računala 11. 11. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 51-16BN.pdf
27. 10. 2016. nabava i isporuka osobnih računala 08. 11. 2016. do 11:00h Odluke o odabiru 49-16BN.pdf
18. 10. 2016. Građevinsko-obrtnički radovi u unutrašnjosti crkve sv. Jeronima u Štrigovi 02. 11. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 46-16BN.pdf
13. 10. 2016. Nabava i isporuka licenci za uredski softver 26. 10. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 45-16BN.pdf
29. 09. 2016. Nabava zlatnih listića i zlata u prahu za potrebe djelatnosti 10. 10. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 43-16BN.pdf
29. 09. 2016. Izvođenje krovopokrivačko-limarskih radova na sanaciji curenja oborinske vode u objektu Hvatskog restauratorskog zavoda na lokaciji u Zagrebu, Ilica 44 06. 10. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 44-16BN.pdf
22. 08. 2016. Izvođenje radova na konstruktivoj i građevinskoj sanaciji vrha zida i pukotina te zidanju lica zida klesancima na kompleksu ruševina cistercitske opatije u Topuskom 02. 09. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 42-16BN.pdf

Stranice