Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
11. 08. 2016. Hitni radovi sancije nosive konstrukcije i krova u Puli na području topničke bitnice i skupine objekata Fižela – skladište broj 21 23. 08. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 41-16BN.pdf
27. 07. 2016. Radovi prve etape građevinske sanacije kaštela u Pazu 09. 08. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 40-16BN.pdf
08. 07. 2016. Radovi na sanaciji pokrova crkve sv. Leonarda u Kotarima 21. 07. 2016. do 11:00h Odluka o ponistenju EV.BR_.38-16.pdf
24. 06. 2016. Izvođenje radova na zaštiti površine odrona sjeverne padine kapele sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom 07. 07. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju 37-16BN.pdf
23. 06. 2016. Radovi instaliranja klimatizacije u Restauratorskom odjelu u Zadru 05. 07. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 36-16BN.pdf
21. 06. 2016. Održavanje i popravak vozila izvan garantnog roka 06. 07. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 35-16BN.pdf
17. 06. 2016. Izvođenje radova sanacije teraco poda u ovalnoj dvorani dvorca Oršić u Gornjoj Bistri 01. 07. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju (34-16BN).pdf
10. 06. 2016. Ortofoto karta terena i fasada, te izrada 3d modela zgrade Kaštel Ožegovićianum u Senju - situacijski i visinski prikaz s prikazom okolnog terena prilagođen za CAD program i s preklopom s podacima katastarskog plana 21. 06. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 33-16BN.pdf
07. 06. 2016. KOMPRESOR ZA PUNJENJE RONILAČKIH BOCA S BENZINSKIM MOTOROM I ELEKTROMOTOROM ZA POTREBE VLASTITE DJELATNOSTI 20. 06. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 31-16.pdf
06. 06. 2016. Zidanje kontrafora uz južno pročelje crkve sv. Marije Magdalene u Zrinu 17. 06. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 30-16.pdf
25. 05. 2016. PAPIR I OSTALE POTREPŠTINE ZA RESTAURIRANJE PAPIRA 03. 06. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 27-16BN.pdf
25. 05. 2016. SREDSTVA ZA ZAVRŠNU OBRADU ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 07. 06. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 28-16.pdf
25. 05. 2016. SREDSTVA ZA LJEPLJENJE I PODLJEPLJIVANJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 07. 06. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 29-16.pdf
17. 05. 2016. Osiguranje osobnih i teretnih vozila i brodica na motorni pogon u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda, s osiguranjem vozača i putnika odnosno voditelja i putnika brodice 25. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 25-16BN.pdf
17. 05. 2016. KARTONI I KUTIJE ZA POHRANU UMJETNINA 30. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 26-16BN.pdf
05. 05. 2016. Održavanje (servis) klima uređaja u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 18. 05. 2016. do 11:00h Odluka oodabiru 24-16BN.pdf
03. 05. 2016. DESTILIRANA VODA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 11. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 14-16BN.pdf
03. 05. 2016. SPECIJALNI BENZINI ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 11. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 13-16BN.pdf
03. 05. 2016. ALKOHOL I ACETON ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 15-16BN.pdf
03. 05. 2016. PAPIR I OSTALE POTREPŠTINE ZA RESTAURIRANJE PAPIRA 13. 05. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju 16-16BN.pdf
03. 05. 2016. MASE ZA MODELIRANJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 16. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 17-16BN.pdf
03. 05. 2016. LABORATORIJSKI PRIBOR ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 16. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 18-16BN.pdf
03. 05. 2016. Servisno održavanje ovlaživača zraka u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 16. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 23-16BN.pdf
03. 05. 2016. FOLIJE I VREĆICE OD PLASTIČNIH MASA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 18. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 19-16BN.pdf
03. 05. 2016. TKANINE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 18. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 20-16BN.pdf
03. 05. 2016. SREDSTVA ZA ZAVRŠNU OBRADU ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 19. 05. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju 21-16BN.pdf
03. 05. 2016. KEMIKALIJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 19. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 22-16BN.pdf
02. 05. 2016. Nabava i isporuka auto guma u 2016. godini 10. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 12-16BN.pdf
29. 04. 2016. SLIKARSKI KISTOVI ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 6-16BN.pdf
29. 04. 2016. BOJE I PIGMENTI ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 7-16BN.pdf
29. 04. 2016. POTREPŠTINE ZA UMJETNOST ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 8-16BN.pdf
29. 04. 2016. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UMJETNINA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 13. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 9-16BN.pdf
29. 04. 2016. MEDICINSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 16. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 10-16BN.pdf
29. 04. 2016. SREDSTVA ZA LJEPLJENJE I PODLJEPLJIVANJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 13. 05. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju 11-16BN.pdf
26. 04. 2016. Nabava osobne zaštitne opreme prema planu nabave u 2016. g. 17. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 5-16BN.pdf
22. 04. 2016. NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA 05. 05. 2016. do 11:00h Odluka o ponistenju 3-16BN.pdf
22. 04. 2016. NABAVA SANITARNOG POTROŠNOG MATERIJALA I PRIBORA 06. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 4-16BN.pdf
13. 04. 2016. Nabava i isporuka auto guma u 2016. godini 21. 04. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
18. 01. 2016. Nabava i isporuka licenci za AutoCAD 26. 01. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 1-16BN.pdf
16. 12. 2015. Izvođenje radova ručnog iskopa prilikom arheoloških istraživanja uz crkvu sv. Marije od mora u Vrsaru 22. 12. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 82-15BN.pdf
15. 12. 2015. Nabava i isporuka licenci za AutoCAD 29. 12. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 81-15BN.pdf
14. 12. 2015. Usluge čuvanja imovine i osoba izvan radnog vremena na objektu Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Zmajevac 8 u 2016. godini 22. 12. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 80-15BN.pdf
11. 12. 2015. Nabava, isporuka i montaža niskotlačnog stola za potrebe vlastite djelatnosti 22. 12. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 79-15BN.pdf
10. 12. 2015. Nabava i isporuka skele za potrebe vlastite djelatnosti 15. 12. 2015. do 12:00h Odluka o dabiru 78-15BN.pdf
09. 12. 2015. Nabava i isporuka licenci za servere 21. 12. 2015. do 12:00h Odluka odabiru 77-15BN.pdf
07. 12. 2015. Nabava i isporuka geodetske totalne stanice za potrebe djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda 14. 12. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 76-15BN.pdf
25. 11. 2015. Nabava i isporuka panela u obliku saća 04. 12. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 75-15BN.pdf
04. 11. 2015. Radovi održavanja temelja s vanjske strane na kapeli sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj 12. 11. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 72-15BN.pdf
04. 11. 2015. Građevinsko obrtnički radovi na crkvi sv. Jeronima u Štrigovi 13. 11. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 73-15BN.pdf
04. 11. 2015. Izvođenje radova na podtemeljenju sakristije te izvođenje drenažno odvodnog sistema na crkvi sv. Marije Jeruzalemske u Trškom Vrhu 17. 11. 2015. do 09:30h Odluka o odabiru 74-15BN.pdf

Stranice