Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
03. 05. 2016. SREDSTVA ZA ZAVRŠNU OBRADU ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 19. 05. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju 21-16BN.pdf
03. 05. 2016. KEMIKALIJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 19. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 22-16BN.pdf
02. 05. 2016. Nabava i isporuka auto guma u 2016. godini 10. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 12-16BN.pdf
29. 04. 2016. SLIKARSKI KISTOVI ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 6-16BN.pdf
29. 04. 2016. BOJE I PIGMENTI ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 7-16BN.pdf
29. 04. 2016. POTREPŠTINE ZA UMJETNOST ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 12. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 8-16BN.pdf
29. 04. 2016. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UMJETNINA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 13. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 9-16BN.pdf
29. 04. 2016. MEDICINSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 16. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 10-16BN.pdf
29. 04. 2016. SREDSTVA ZA LJEPLJENJE I PODLJEPLJIVANJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 13. 05. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju 11-16BN.pdf
26. 04. 2016. Nabava osobne zaštitne opreme prema planu nabave u 2016. g. 17. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 5-16BN.pdf
22. 04. 2016. NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA 05. 05. 2016. do 11:00h Odluka o ponistenju 3-16BN.pdf
22. 04. 2016. NABAVA SANITARNOG POTROŠNOG MATERIJALA I PRIBORA 06. 05. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 4-16BN.pdf
13. 04. 2016. Nabava i isporuka auto guma u 2016. godini 21. 04. 2016. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
18. 01. 2016. Nabava i isporuka licenci za AutoCAD 26. 01. 2016. do 11:00h Odluka o odabiru 1-16BN.pdf
16. 12. 2015. Izvođenje radova ručnog iskopa prilikom arheoloških istraživanja uz crkvu sv. Marije od mora u Vrsaru 22. 12. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 82-15BN.pdf
15. 12. 2015. Nabava i isporuka licenci za AutoCAD 29. 12. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 81-15BN.pdf
14. 12. 2015. Usluge čuvanja imovine i osoba izvan radnog vremena na objektu Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Zmajevac 8 u 2016. godini 22. 12. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 80-15BN.pdf
11. 12. 2015. Nabava, isporuka i montaža niskotlačnog stola za potrebe vlastite djelatnosti 22. 12. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 79-15BN.pdf
10. 12. 2015. Nabava i isporuka skele za potrebe vlastite djelatnosti 15. 12. 2015. do 12:00h Odluka o dabiru 78-15BN.pdf
09. 12. 2015. Nabava i isporuka licenci za servere 21. 12. 2015. do 12:00h Odluka odabiru 77-15BN.pdf
07. 12. 2015. Nabava i isporuka geodetske totalne stanice za potrebe djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda 14. 12. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 76-15BN.pdf
25. 11. 2015. Nabava i isporuka panela u obliku saća 04. 12. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 75-15BN.pdf
04. 11. 2015. Radovi održavanja temelja s vanjske strane na kapeli sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj 12. 11. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 72-15BN.pdf
04. 11. 2015. Građevinsko obrtnički radovi na crkvi sv. Jeronima u Štrigovi 13. 11. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 73-15BN.pdf
04. 11. 2015. Izvođenje radova na podtemeljenju sakristije te izvođenje drenažno odvodnog sistema na crkvi sv. Marije Jeruzalemske u Trškom Vrhu 17. 11. 2015. do 09:30h Odluka o odabiru 74-15BN.pdf
27. 10. 2015. Strojni iskop i odvoz zemlje deponirane prilikom arheoloških istraživanja na srednjevjekovnoj utvrdi Possert 03. 11. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 71-15BN.pdf
19. 10. 2015. Izvođenje obrtničkih radova na obnovi stolarije u poslovnom prostoru Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Mislavova 18-20 26. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 69-15BN.pdf
15. 10. 2015. Nabava i isporuka ronilačkih skutera za potrebe vlastite djelatnosti 20. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 68-15BN.pdf
12. 10. 2015. Izvođenje građevinskih radova uređenja unutrašnjosti i pročelja crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Vrbniku 23. 10. 2015. do 09:00h Odluka o odabiru 63-15BN.pdf
12. 10. 2015. Sanacija poda s mozaikom i izvođenje građevinskih radova na katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Puli 23. 10. 2015. do 09:00h Odluka o odabiru 64-15BN.pdf
12. 10. 2015. Sanacija zidnog plašta na arheološkom lokalitetu gradina Kozjak, stari grad Krčingrad, Plitvička jezera 20. 10. 2015. do 09:00h Odluka o poništenju 65-915BN.pdf
12. 10. 2015. Izvođenje radova obnove kamenih blokova zidnog plašta kule unutar arhitektonskog sklopa crkve svetog Nikole, Velih vrata i kule u Barbanu 23. 10. 2015. do 09:00h Odluka o odabiru 66-15BN.pdf
12. 10. 2015. Izvođenje radova na izmjeni krova skele i mosnica, kelsanju klupčica prozora i ugradnji kamenih klesanaca na kompleksu ruševine cistercitske opatije u Topuskom 19. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 67-15BN.pdf
12. 10. 2015. Nabava i isporuka objektiva za potrebe vlastite djelatnosti 19. 10. 2015. do 13:00h Odluka o odabiru 61-15BN.pdf
07. 10. 2015. Izrada projekta strojarskih instalacija i elektroinstalacija za idejni, glavni i izvedbeni projekt obnove dvorca Opeka u Marčanu 19. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 62-15BN.pdf
05. 10. 2015. nabava i isporuka prijenosnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 16. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 60-15BN.pdf
29. 09. 2015. nabava i isporuka aluminijskog podokvira za pripremu dublirnog platna 06. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 58-15BN.pdf
29. 09. 2015. nabava i isporuka panela u obliku saća 06. 10. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 59-15BN.pdf
24. 09. 2015. Zdravstvene usluge - sistematski pregledi djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda 06. 10. 2015. do 11:00h Odluka o poništenju 57-15BN.pdf
21. 09. 2015. Pripremni radovi u unutrašnjosti, pretres krovišta i sanacija zabata pokrova na zgradi nekadašnje franjevačke ljekarne unutar franjevačkog samostana u Varaždinu 05. 10. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru EV 56-15 BN.pdf
16. 09. 2015. Ručni iskopi prilikom arheoloških istraživanja na srednjovjekovnoj kuli Turnina 24. 09. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 55-15BN.pdf
03. 09. 2015. nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 11. 09. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 52-15BN.pdf
02. 09. 2015. Nabava i isporuka fotoopreme -DSRL tijela fotoaparata 08. 09. 2015. do 12:00h Odluka o odabiru 51-15BN.pdf
23. 07. 2015. Radovi na zaštiti površine odrona sjeverne padine kapele sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom 31. 07. 2015. do 11:00h Odluka o poništenju 48-15BNpdf.pdf
13. 07. 2015. IZRADA WEB SUSTAVA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 22. 07. 2015. do 11:00h odluka o ponistenju 46-15.pdf
13. 07. 2015. NABAVA I ISPORUKA STOLACA ZA OPREMU RADNOG PROSTORA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA U 2015. GODINI 21. 07. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 47-15 BN.pdf
01. 06. 2015. Nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 15. 06. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 40-15BN.pdf
28. 05. 2015. Izvođenje radova na zamjeni stolarije na dijelu arheološke radionice u Juršićima, Juršići 7 09. 06. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 39-15BN.pdf
14. 05. 2015. Radovi sanacije terase, unutrašnjosti i pročelja orsana na ljetnikovcu Stay, Mokošica, Batahovina bb, Dubrovnik 28. 05. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 38-15BNpdf.pdf
13. 05. 2015. nabava i isporuka auto guma u 2015. godini 22. 05. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 37-15BN.pdf

Stranice