Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
22. 09. 2014. Nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 30. 09. 2014. do 14:00h odluka o odabiru 58-14BNpdf.pdf
22. 09. 2014. Ugradnja 11 stuba i ploče podesta za stubište između prvog i drugog kata sjevernog krila dvora Veliki Tabor u Košničkom Humu 29. 09. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 59-14 BN.pdf
22. 09. 2014. Radovi sanacije zidova svetišta crkve sv. Nikole Biskupa u Žumberku 29. 09. 2014. do 14:00h Odluka o ponistenju 60-14BN.pdf
18. 09. 2014. Nabava i isporuka printera za potrebe vlastite djelatnosti 23. 09. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru-56-14-BN.pdf
10. 09. 2014. Dobava kamena vrste "Noella" i klesanje 11 stuba i ploče podesta za stubište između prvog i drugog kata sjevernog krila dvora Veliki Tabor u Košničkom Humu 17. 09. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 55-14pdf.pdf
22. 08. 2014. Sastavljanje, rastavljanje i najam skele u crkvi sv. Lovre u Požegi 29. 08. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 51-14.pdf
21. 08. 2014. Provedba vježbe evakuacije i spašavanja na lokacijama Hrvatskog restauratorskog zavoda 26. 08. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 50-14BNpdf.pdf
12. 08. 2014. Tisak monografije "Stari grad Barilović - 10 godina arheoloških istraživanja" 21. 08. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 44-14BNpdf.pdf
11. 08. 2014. Storage sustav i virtualizacijski serveri za potrebe vlastite djelatnosti 19. 08. 2014. do 14:00h odluka o odabiru 43-14BN.pdf
08. 08. 2014. Građevinski radovi na izgradnji potpornog zida na arheološkom nalazištu "Vrt Somođi" u Ludbregu 19. 08. 2014. do 14:00h Odluka-39-14.pdf
07. 08. 2014. Građevinsko-obrtnički radovi na Franjevačkom samostanu sa crkvom Sv. Trojstva u Slavonskom Brodu 18. 08. 2014. do 14:00h Odluka-38-14.pdf
01. 08. 2014. RUČNI ISKOP PRILIKOM ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA SREDNJOVJEKOVNOJ UTVRDI POSSERT 11. 08. 2014. do 14:00h Odluka-35-14.pdf
25. 07. 2014. Radovi održavanja temelja s vanjske strane (zaštita od vlage i konsolidacija) te sanacija izvedenih radova krovne odvodnje s drenažom u krugu dvorišta kapele sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj 01. 08. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf
21. 07. 2014. Građevinski radovi sanacije unutrašnjeg lica zida vrha zvonika i žbukanja podnožja sjevernog zida crkve Sv. Velikomučenika Georgija u Velikom Pogancu 29. 07. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf
14. 07. 2014. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova vezanih za konzervatorsko-restauratorske radove na portalu i kripti crkve sv. Jeronima u Štrigovi 25. 07. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf

Stranice