Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
28. 01. 2015. Slikarski kistovi za potrebe vlastite djelatnosti 06. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 6-15BN.pdf
28. 01. 2015. Boje i pigmenti za umjetničko slikarstvo za potrebe vlastite djelatnosti 06. 02. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 7-15BN.pdf
21. 01. 2015. usluga servisiranja sustava vatrodojave, protupeovale i videonadzora na lokacijama Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2015. godini 29. 01. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 3-15BN.pdf
13. 01. 2015. Osiguranje osobnih i teretnih vozila i brodica na motorni pogon u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda, s osiguranjem vozača i putnika vozila odnosno voditelja i putnika brodice 22. 01. 2015. do 11:00h Odluka o odabiru 1-15BN.pdf
24. 12. 2014. sanacija drenaže uz sjeverno pročelje crkve sv. Marije na Škrlinah u Beramu 09. 01. 2015. do 10:00h Odluka o poništenju 114-14 BN.pdf
23. 12. 2014. nabava ronilačke opreme (osnovna sredstva za rad) za potrebe vlastite djelatnosti 30. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru (113-14BN).pdf
22. 12. 2014. Nabava i isporuka termovizijske kamere za potrebe vlastite djelatnosti 31. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru (112-14BN)pdf.pdf
16. 12. 2014. Nabava vodonepropusnih zaštitnih ronilačkih odijela za potrebe vlastite djelatnosti 23. 12. 2014. do 13:00h Odluka o odabiru (111-14BN).pdf
15. 12. 2014. usluge čuvanja imovine i osoba izvan radnog vremena na objektu Hrvatskog restauratorskog zavoda na adresi Zmajevac 8, Zagreb, u 2015. godini 23. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru (110-14BN).pdf
08. 12. 2014. Nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 15. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 108-14BN.pdf
26. 11. 2014. Izrada idejnog rješenja i izvedbenog projekta uređenja okoliša dvora Veliki Tabor u Košničkom Humu 09. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 107-14BN.pdf
24. 11. 2014. Izrada glavnog projekta sanacije zidane konstrukcije kapele sv. Benedikta u Gornjem Kraljevcu 01. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 102-14BN.pdf
24. 11. 2014. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na izvedbi drvene konstrukcije pjevališta te poda u svetištu i lađi kapele sv. Petra u Novom Mjestu 09. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 105-14BN.pdf
21. 11. 2014. iskop geotehničkih sondi i izvođenje građevinskih radova na katedrali Uznesenja BDM u Puli 04. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru (101-14BN).pdf
21. 11. 2014. nabava i isporuka energijsko disperzivnog spektrometra s ugradnjom u skenirajući elektronski mikroskop model Jeol JSM-35 03. 12. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 100-14BN.pdf
19. 11. 2014. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova izrade novih drvenih stijena - prozora i popravka starih vrata na kapeli sv. Benedikta u Gornjem Kraljevcu (Hrašćina) 28. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 99-14BN.pdf
17. 11. 2014. nabava i isporuka uređaja za zavarivanje s mikroskopom, regulatorom protoka i zakretnom rukom 24. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru (98-14BN).pdf
11. 11. 2014. Nabava i isporuka prijenosnog računala za potrebe vlastite djelatnosti 14. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 95-14BN.pdf
04. 11. 2014. Pregled i zamjena pokrova i oluka na dijelu objekta pokrivenog valovitim salonitom (Veliki atelje – kiparski, stolarska radionica i njihov spojni dio sa Radaušovom spomen sobom) u Zagrebu, Zmajevac 8 12. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 91-14BN.pdf
03. 11. 2014. nabava kamena i klesanje elemenata za krunište bunara u prizemlju dvorišta Veliki Tabor u Humu Košničkom 11. 11. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru (88-14).pdf
29. 10. 2014. nabava osobnih zaštitnih sredstava prema planu nabave u 2014. godini 11. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 87-14BN.pdf
28. 10. 2014. Radovi sanacije zidane konstrukcije zvonika na crkvi sv. Nikole u Čukovcu 05. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 85-14BN.pdf
28. 10. 2014. Oblaganje i izolacija tovarnog prostora kombi vozila tipa furgon Peugeot Boxer 2.2 HDI L4H3 ZG 6389 FH 04. 11. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 86-14BN.pdf
27. 10. 2014. Radovi sanacije zidova svetišta crkve sv. Nikole Biskupa u Žumberku 03. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 81-14BN.pdf
24. 10. 2014. usluga servisiranja sustava protuprovale i videonadzora te sustava za dojavu i gašenje požara na lokacijama Hrvatskog restuaratorskog zavoda 29. 10. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 79-14BN.pdf
24. 10. 2014. nabava i klesanje novih elemenata stupova cinktora crkve sv. Jurja u Lopatincu 04. 11. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 80-14BN.pdf
13. 10. 2014. Oblaganje i izolacija tovarnog prostora kombi vozila tipa furgon Peugeot Boxer 2.2 HDI L4H3 ZG 6389 FH 20. 10. 2014. do 11:00h Odluka o poništenju 73-14BN.pdf
13. 10. 2014. Zamjena nadvoja prozora na crkvi sv. Jurja u Buzetu 20. 10. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 74-14.pdf
09. 10. 2014. Usluge glavnog nadzornog inženjera prilikom izvođenja radova na sjevernom krilu i kulama dvora Veliki Tabor u Košničkom Humu 15. 10. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 68-14BN.pdf
09. 10. 2014. Obvezna ispitivanja sustava, uređaja, opreme i radne okoline iz zaštite na radu, na lokacijama Hrvatskog restauratorskog zavoda 15. 10. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 69-14BN.pdf
09. 10. 2014. Sanacija zidova svetišta crkve sv. Nikole Biskupa u Žumberku 15. 10. 2014. do 14:00h Odluka o poništenju 70-14BNpdf.pdf
03. 10. 2014. Sanacija zapadnog zida glavnog broda i sjevernog zida svetišta župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Vrbniku 14. 10. 2014. do 11:00h Odluka o poništenju 67-14BN.pdf
26. 09. 2014. Servisno održavanje ovlaživača zraka u objektima Hrvatskog restauratorskog zavoda 06. 10. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 63-14BNpdf.pdf
24. 09. 2014. Analiza postojećeg stanja konstrukcije crkve sv. Nikole u Pazinu 03. 10. 2014. do 13:00h odluka o odabiru 62-14BN.pdf
23. 09. 2014. Sanacija zidnog plašta zapadnog zida kule u Barbanu 03. 10. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 61-14BN.pdf
22. 09. 2014. Nabava i isporuka osobnih računala za potrebe vlastite djelatnosti 30. 09. 2014. do 14:00h odluka o odabiru 58-14BNpdf.pdf
22. 09. 2014. Ugradnja 11 stuba i ploče podesta za stubište između prvog i drugog kata sjevernog krila dvora Veliki Tabor u Košničkom Humu 29. 09. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 59-14 BN.pdf
22. 09. 2014. Radovi sanacije zidova svetišta crkve sv. Nikole Biskupa u Žumberku 29. 09. 2014. do 14:00h Odluka o ponistenju 60-14BN.pdf
18. 09. 2014. Nabava i isporuka printera za potrebe vlastite djelatnosti 23. 09. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru-56-14-BN.pdf
10. 09. 2014. Dobava kamena vrste "Noella" i klesanje 11 stuba i ploče podesta za stubište između prvog i drugog kata sjevernog krila dvora Veliki Tabor u Košničkom Humu 17. 09. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 55-14pdf.pdf
22. 08. 2014. Sastavljanje, rastavljanje i najam skele u crkvi sv. Lovre u Požegi 29. 08. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 51-14.pdf
21. 08. 2014. Provedba vježbe evakuacije i spašavanja na lokacijama Hrvatskog restauratorskog zavoda 26. 08. 2014. do 11:00h Odluka o odabiru 50-14BNpdf.pdf
12. 08. 2014. Tisak monografije "Stari grad Barilović - 10 godina arheoloških istraživanja" 21. 08. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru 44-14BNpdf.pdf
11. 08. 2014. Storage sustav i virtualizacijski serveri za potrebe vlastite djelatnosti 19. 08. 2014. do 14:00h odluka o odabiru 43-14BN.pdf
08. 08. 2014. Građevinski radovi na izgradnji potpornog zida na arheološkom nalazištu "Vrt Somođi" u Ludbregu 19. 08. 2014. do 14:00h Odluka-39-14.pdf
07. 08. 2014. Građevinsko-obrtnički radovi na Franjevačkom samostanu sa crkvom Sv. Trojstva u Slavonskom Brodu 18. 08. 2014. do 14:00h Odluka-38-14.pdf
01. 08. 2014. RUČNI ISKOP PRILIKOM ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA SREDNJOVJEKOVNOJ UTVRDI POSSERT 11. 08. 2014. do 14:00h Odluka-35-14.pdf
25. 07. 2014. Radovi održavanja temelja s vanjske strane (zaštita od vlage i konsolidacija) te sanacija izvedenih radova krovne odvodnje s drenažom u krugu dvorišta kapele sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj 01. 08. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf
21. 07. 2014. Građevinski radovi sanacije unutrašnjeg lica zida vrha zvonika i žbukanja podnožja sjevernog zida crkve Sv. Velikomučenika Georgija u Velikom Pogancu 29. 07. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf
14. 07. 2014. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova vezanih za konzervatorsko-restauratorske radove na portalu i kripti crkve sv. Jeronima u Štrigovi 25. 07. 2014. do 14:00h Odluka o odabiru.pdf

Stranice