Popis objava jednostavne nabave

Zainteresirani gospodarski subjekti preuzimaju dokumentaciju za dostavu ponude odabirom predmeta nabave, a Odluku o odabiru (poništenju) moguće je preuzeti u popisu objava nakon provedenog postupka nabave. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju, o svim izmjenama dokumentacije bit će obaviješteni putem svoje e-mail adrese.

Datum objave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Odluka
29. 11. 2023. NABAVA KAMENA ZA NASTAVAK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA CINKTORU ŽUPNE CRKVE SVETOG JURJA U LOPATINCU 07. 12. 2023. do 10:00h ODLUKA O ODABIRU 282-nep-23.pdf
17. 11. 2023. Zgrada 3, radovi na izvođenju tehničke zaštite 27. 11. 2023. do 13:00h ODLUKA O ODABIRU 253-nep-23.pdf
30. 10. 2023. Izvođenje građevinskih radova konstruktivne sanacije rondela na starom gradu Sokolcu u Brinju 07. 11. 2023. do 10:00h Odluka o odabiru 271-nep-23.pdf
17. 10. 2023. Ručni iskop zemlje na arheološkom istraživanju povijesne jezgre Bala u Ulici Castel 25. 10. 2023. do 10:00h Odluka o odabiru.pdf
02. 10. 2023. Izvođenje građevinskih radoca na sanaciji žbuke zidova i svoda svetišta i krovne limarije župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, Vrbnik 09. 10. 2023. do 10:00h Odluka o ODABIRU 1-nep-23.pdf
28. 08. 2023. ZGRADA 5, RADOVI NA IZVOĐENJU TEHNIČKE ZAŠTITE 08. 09. 2023. do 10:00h Odluka o ODABIRU 205-nep-23.pdf
24. 08. 2023. Nabava naparivača uzoraka 01. 09. 2023. do 14:00h ODLUKA O ODABIRU 16-inv-23.pdf
28. 07. 2023. NABAVA RADOVA: DOBAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA ZA HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD U ZAGREBU, ZMAJEVAC 8 07. 08. 2023. do 10:00h Odluka o ODABIRU 154-nep-23.pdf
27. 06. 2023. NABAVA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ŽBUKANJA PROČELJA ZVONIKA 05. 07. 2023. do 10:00h Odluka o poništenju 71-nep-23.pdf
27. 06. 2023. NABAVA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA - IZVOĐENJE RADOVA 1. FAZE GRAĐEVINSKE SANACIJE (Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole) 06. 07. 2023. do 10:00h Odluka o ODABIRU 73-nep-23.pdf
15. 05. 2023. NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA- dodatna nabava (ponovljeni postupak) 22. 05. 2023. do 10:00h Odluka o ODABIRU 1-inv-23.pdf
18. 04. 2023. NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA- dodatna nabava 26. 04. 2023. do 10:00h Odluka o PONIŠTENJU 1-inv-23- dodatna.pdf
10. 02. 2023. NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA - ponovljeni poziv 16. 02. 2023. do 10:00h ODLUKA O ODABIRU.pdf
02. 02. 2023. NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA 08. 02. 2023. do 10:00h ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
30. 12. 2022. NABAVA POTREPŠTINA ZA UMJETNOST ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 8-1-rm-22..pdf
30. 12. 2022. NABAVA SLIKARSKIH KISTOVA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 15-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVA TKANINA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 7-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVU KARTONA I KUTIJA ZA POHRANU UMJETNINA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 9-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVA MASE ZA MODELIRANJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 4-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVA PAPIRA I OSTALIH POTREPŠTINA ZA RESTAURIRANJE PAPIRA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 16-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE UMJETNINA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 6-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVA BOJA I PIGMENATA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 13-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. NABAVA MEDICINSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabiru 17-1-rm-22.pdf
30. 12. 2022. SREDSTAVA ZA LIJEPLJENJE ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 10. 01. 2023. do 11:00h Odluka o odabirru 3-1-rm-22.pdf
22. 12. 2022. NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 13-1-zt-22.pdf
22. 12. 2022. NABAVA ZLATNIH LISTIĆA I ZLATA U PRAHU 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 1-1-rm-22.pdf
22. 12. 2022. NABAVA MATERIJALA ZA REKONSTURKCIJU, KONSOLIDACIJU I ZAVRŠNU OBRADU ZA POTREBE RESTAURATORSKE DJELARNOSTI 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 2-1-rm-22.pdf
22. 12. 2022. NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA 03. 01. 2023. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 12-1-rm-22.pdf
12. 12. 2022. USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA NA LOKACIJI HRZ-A U ZAGREBU, ZMAJEVAC 8 22. 12. 2022. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU 1-zt-22.pdf
01. 12. 2022. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU KUHINJE 08. 12. 2022. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU- PRODAJA KUHINJE.pdf
01. 12. 2022. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA 08. 12. 2022. do 11:00h ODLUKA O ODABIRU - PRODAJA VOZILA.pdf
04. 11. 2022. USLUGA REDOVNOG SERVISA OVLAŽIVAČA ZRAKA NA LOKACIJAMA HRZ-A 11. 11. 2022. do 11:00h Odluka o odabirru. 3-zt-22.pdf
24. 02. 2022. NABAVA ODRŽAVANJA (SERVIS) KLIMA UREĐAJA U OBJEKTIMA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 04. 03. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru-zapisnik.pdf
03. 02. 2022. Nabava tonera i tinti 16. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Medicinski materijal i pribor za potrebe restauratoske djelatnost 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Nabava boja i pigmenata 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
25. 01. 2022. Materijal za rekonstruiranje konsolidaciju te materija za završnu obradu za potrebe restauratorske djelatnosti 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
25. 01. 2022. Nabava slikarskih kistova 02. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava kemikalija 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava papira i ostalih potrepština 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
24. 01. 2022. Nabava kartona i kutija za pohranu umjetnina 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o poništenju.pdf
24. 01. 2022. Nabava alkohola i acetona 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava tkanina 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava folija i vrećica od plastičnih masa 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava zlatnih listića i zlata u prahu 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava mase za modeliranje 31. 01. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Sredstva za čišćenje umjetnina za potrebe Hrvatskog restauratorskog zavoda 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Potrepštine za umjetnost 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava uredskog materijala i pribora 04. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf
24. 01. 2022. Nabava sredstava za lijepljenje 01. 02. 2022. do 11:00h Odluka o odabiru.pdf

Stranice